Summer Camp formulario

Summer Camp Ona Carbonell

Pre-inscripción

 

Antes de rellenar el formulario de pre-inscripción, rogamos lea atentamente las siguientes instrucciones:

Paso 1 – tallas bañador Taymory
Todas las inscritas se les obsequiará con un bañador Taymory (marca líder en el sector).
Importante: se necesita especificar tallas según Taymory
Indicaciones bañadores niña »
Indicaciones bañadores mujer »

Paso 2 – Formulario pre-inscripción
Rellene todos los campos del formulario.
Una vez enviado el formulario, la plaza ya queda pre-reservada
– La plaza no quedará reservada hasta no hacer efectivo el pago inicial (50% importe total)

Paso 3 – Pago 50% del importe total
Abone el 50% del importe total para reservar la plaza: 337,50 € (675 € / 2)
– Número de cuenta: ES88 0216 0251 5606 0069 3467
– Indicar en el concepto el nombre y apellidos del chico / chica.
* Transporte: en los casos que sea necesario, el abono del coste del transporte se hará en el segundo pago (transporte desde la estación de Barcelona Sants o bien Aeropuerto del Prat (ida y vuelta) a la residencia del Summer Camp Onda Carbonell)

Paso 4 – Email de confirmación
Una vez recibida la solicitud de pre-inscripción y se haya realizado el pago del 50% del importe total, la organización le enviará un correo electrónico de confirmación de la reserva de su plaza.

Paso 5 – Segundo pago
Para hacer el segundo pago, recibirá un aviso al correo que nos facilite con el importe (el 50% restante) que se deberá abonar antes del 30 de junio (en los casos que sea necesario, también se añadirá el abono del coste del transporte.
(Este segundo pago será la validación definitiva del inscripción).

Importante:
– La plaza no quedará reservada hasta no hacer efectivo el pago inicial (50% importe total)
– Puede ver las condiciones de pago en nuestro apartado de preguntas frecuentes

 

Dades de l'inscrit/a

Escola / Entitat / Club Esportiu Nom i cognoms de l’inscrit Any de naixement Fotografia de l’inscrit / a

Dades Generals

Lloc de Naixement Data de naixement (desplegar calendari i seleccionar data) Número de targeta sanitària

Nom i cognoms del pare DNI/NIF
Nom i cognoms de la mare DNI/NIF

Carrer

Núm. Pis Porta
Població CP
Telèfon fix Mòbil pare Mòbil mare
Altres telèfons de contacte Correu electrònic


Informació sanitària

Pateix alguna malaltia crònica? En cas afirmatiu enviï informe mèdic al correu team.ona@youfirstsports.com   No
Es al·lèrgic a alguna substància, element, aliment y/o medicament?   No
Quina?
Es mareja amb facilitat?   No
Altres informacions que consideris d’interès:
Omplir en cas que sigui necessari:

El/La amb DNI

Pare/Mare/tutor de l’inscrit/a Autoritzo que se li doni el medicament Amb la freqüència següent:

Altres informacions d’ interès

Per a tenir mes cura i seguretat marqui les caselles que convinguin:

Quin nivell de natació té?  Alto Medio Bajo Quin nivell de sincronitzada té?  Tecnificación Medio Iniciación
Respecte al medi aquàtic (al·lèrgia, lesió, malaltia…)

Quin nivell té de castellà?  Alto Medio Bajo Quin nivell té d’anglès?  Alto Medio Bajo En quin idioma es comunica? ¿Quina estatura té la participant? Quin pes té la participant?
Quina talla de banyador de Taymory utilitza? IMPORTANT: especificar talla segons Taymory (indicacions del tallatge de Taymory a l’inici del formulari)

Modalitat de preus

Escollir la modalitat desitjada:
Modalitat A: Pensió Completa 675 euros
Modalitat B: Pensió Completa amb transport 725 euros
 Modalidad A Modalidad B

Quin mitjà de transport utilitzarà per arribar a Barcelona?
 Coche particular Avión Tren Autocar Otro

En cas que sigui avió o tren, introdueix l’informació dels horaris d’ arribada a Barcelona i sortida de Barcelona, així com terminals o estacions.


Autoritzacions

Jo (nom del pare/mare o tutor) , en qualitat de (pare, mare o tutor), autoritzo a (nom del nen/a) a realitzar les Activitats d’estiu amb l’empresa U1ST SPORTS MARKETING, S.L.Autoritzo a que se li donin totes les atencions mèdiques que es requereixin, per urgència, en cas de no localitzar telefònicament als pares, y autoritzo les següents clàusules relatives al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades:

- He llegit i accepto la cláusula relativa al tractament de dades del meu fill/a.

- He llegit i accepto la clàusula relativa al tractament de les meves dades personals.

- He llegit i accepto la clàusula relativa a la publicació d’ imatges.
Estic d’acord.