Elite Camp Ona Carbonell – formulari

Elite Camp Ona Carbonell

Pre-inscripció

 

Abans d’omplir el formulari de pre-inscripció, preguem llegeixi atentament les següents instruccions:

Pas 1 – talles banyador Taymory
Totes les inscrites se’ls obsequiarà amb un banyador Taymory (marca líder al sector).
Important: es necessita especificar talles segons Taymory
– Indicacions banyadors nena »
– Indicacions banyadors dona »

Pas 2 – Formulari pre-inscripció
Ompli tots els camps del formulari.
Un cop enviat el formulari, la plaça ja queda pre-reservada
– La plaça no quedarà reservada fins no fer efectiu el pagament inicial (50% import total)

Pas 3 – Pagament 50% de l’import total
Aboni el 50% de l’import total per a reservar la plaça: 337,50 € (675 € / 2)
– Número de compte: ES88 0216 0251 5606 0069 3467
– Indicar en el concepte el nom i cognoms del noi / noia.
*Transport: en els casos que sigui necessari, l’abonament del cost del transport es farà en el segon pagament (transport des de l’estació de Barcelona Sants o bé Aeroport del Prat (anada i tornada) a la residència del Summer Camp Ona Carbonell)

Pas 4 – Email de confirmació
Un cop rebuda la sol·licitud de pre-inscripció i s’hagi realitzat el pagament del 50% de l’import total, l’organització li enviarà un correu electrònic de confirmació de la reserva de la seva plaça.

Pas 5 – Segon pagament
Per a fer el segon pagament, rebrà un avis al correu que ens faciliti amb l’import (el 50% restant) que s’haurà d’abonar abans del 30 de juny (en els casos que sigui necessari, també s’afegirà l’abonament del cost del transport.
(aquest segon pagament serà la validació definitiva de l’inscripció).

Important:
– La plaça no quedarà reservada fins no fer efectiu el pagament inicial (50% import total)
– Podeu veure les condicions de pagament al nostre apartat de preguntes freqüents

Dades de l'inscrit/a

Escola / Entitat / Club Esportiu Nom i cognoms de l’inscrit Any de naixement Fotografia de l’inscrit / a

Dades Generals

Lloc de Naixement Data de naixement (desplegar calendari i seleccionar data) Número de targeta sanitària

Nom i cognoms del pare DNI/NIF
Nom i cognoms de la mare DNI/NIF

Carrer

Núm. Pis Porta
Població CP
Telèfon fix Mòbil pare Mòbil mare
Altres telèfons de contacte Correu electrònic


Informació sanitària

Pateix alguna malaltia crònica? En cas afirmatiu enviï informe mèdic al correu team.ona@youfirstsports.com   No
Es al·lèrgic a alguna substància, element, aliment y/o medicament?   No
Quina?
Es mareja amb facilitat?   No
Altres informacions que consideris d’interès:
Omplir en cas que sigui necessari:

El/La amb DNI

Pare/Mare/tutor de l’inscrit/a Autoritzo que se li doni el medicament Amb la freqüència següent:

Altres informacions d’ interès

Per a tenir mes cura i seguretat marqui les caselles que convinguin:

En quina competició nacional ha participat? Quina puntuació/clasificació ha obtingut?
Respecte el medi aquàtic (al·lèrgia, lesió, malaltia ...)
Quin nivell té de castellà?  Alto Medio Bajo Quin nivell té d’anglès?  Alto Medio Bajo En quin idioma es comunica? ¿Quina estatura té la participant? Quin pes té la participant? Quina talla de banyador de Taymory utilitza? IMPORTANT: especificar talla segons Taymory (indicacions del tallatge de Taymory a l’inici del formulari)

Modalitat de preus

Escollir la modalitat desitjada:
Modalitat A: Pensió Completa 675 euros
Modalitat B: Pensió Completa amb transport 725 euros
 Modalidad A Modalidad B

Quin mitjà de transport utilitzarà per arribar a Barcelona?
 Coche particular Avión Tren Autocar Otro

En cas que sigui avió o tren, introdueix l’informació dels horaris d’ arribada a Barcelona i sortida de Barcelona, així com terminals o estacions.


Autoritzacions

Jo (nom del pare/mare o tutor) , en qualitat de (pare, mare o tutor), autoritzo a (nom del nen/a) a realitzar les Activitats d’estiu amb l’empresa U1ST SPORTS MARKETING, S.L.


Autoritzo a que se li donin totes les atencions mèdiques que es requereixin, per urgència, en cas de no localitzar telefònicament als pares, y autoritzo les següents clàusules relatives al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades:
- He llegit i accepto la cláusula relativa al tractament de dades del meu fill/a.
- He llegit i accepto la clàusula relativa al tractament de les meves dades personals.
- He llegit i accepto la clàusula relativa a la publicació d’ imatges.
Estic d’acord.