Campus d’estiu formulario

Campus d’estiu

de natació sincronitzada

.

Després de les tres primeres edicions Ona vol que en aquest estiu 2018 el seu campus sigui la consolidació definitiva dels valors que ella vol transmetre a les noves generacions. L’esforç i el sacrifici però també la passió i l’amor per l’esport, i especialment per la sincronitzada, tornen a estar presents en aquesta estructura de convivència. Aquest any del 22 al 29 de juliol 120 joves entre 6 i 18 anys tornaran a les instal·lacions del SEK-CATALUNYA per poder treballar, conjuntament amb Ona i el seu equip tècnic de entrenadores, tots els secrets que amaga la sincronitzada així com també diferents activitats de relació amb el medi natural i l’oci i dues visites a les instal·lacions del CNSabadell, utilitzant les seves piscines i una sortida a Port Aventura.

En aquest Campus l’Ona s’acompanya de les millors entrenadores nacionals de sincronitzada, moltes d’elles companyes de l’equip nacional en diferents etapes.

Cal omplir la butlleta d’inscripció. Empleneu tots els camps per tal de poder facilitar l’inscripció. Aquesta butlleta no tindrà validesa fins que es faci l’ingrés en el número de compte de l’empresa (ES96 2100 1076 6602 0020 8985) de la quantitat econòmica relacionada amb la modalitat escollida (PENSIÓ COMPLERTA AMB PERNOCTACIÓ- PENSIÓ COMPLERTA SENSE PERNOCTACIÓ). Aquest pagament es podrà fer en dues fraccions: 50% abans del divendres del 20 d’abril de 2018 (reserva de plaça) i l’altre 50% abans del del 29 de juny de 2018 (aquest segon pagament serà la validació definitiva).

Dades de l'inscrit

Escola/Entitat Nom i cognoms de l'inscrit/a Any de naixement Fotografia de l'inscrit/a

Dades generals

Lloc de naixement Data de naixement (desplegar calendari i seleccionar data) Número de targeta sanitaria

Nom i cognoms pare DNI/NIF
Nom i cognoms mare DNI/NIF

Carrer

Núm. Pis Porta
Població CP
Telèfon fixe Mòbil pare Mòbil mare
Altres telèfons de contacte Correu electrònic


Informació sanitària

Pateix alguna malaltia crònica? En cas afirmatiu envieu informe mèdic al correu gerencia@organitza.net   No
És al.lèrgic a alguna substància, element, aliment o medicament?   No
Quin/quina?
Es mareja amb facilitat?   No
Altres informacions que considereu d'interès:
Empleneu en cas que sigui necessari

En/Na Amb DNI

Pare/Mare/tutor de l'inscrit/a Autoritzo que se li doni el medicament Amb la freqüència següent:

Altres informacions d'interès

Per tal de tenir més cura i seguretat marqueu les caselles que convinguin:

Quin nivell de natació té?  Alt Mig Baix Quin nivel de sincronitzada té?  Tecnificació Mig Iniciació
Respecte del medi aquàtic, ens heu de comunicar alguna cosa? (al·lèrgia, lesió, malaltia...)
Quina alçada té la participant? Quin pes té la participant? Quina talla de banyador utilitza /especifica marca del banyador

Informació de les activitats

En la IV Edicio del Campus Ona Carbonell es treballaran les següents activitats: natació sincronitzada, ball contemporani, música i interpretació, estiraments i prevenció, maquillatge i vestuari, coreografia i estil.

EDATS Nens/es que durant el curs escolar 2017/2018 són nescuts/nescudes entre els anys 2001 i 2011
DATES Del 22 de juliol al 29 de juliol del 2018
LLOC Instal.lacions COL.LEGI INTERNACIONAl SEK CATALUNYA 
veure instal·lacions
HORARIS En règim de Pensió Completa amb pernoctació
En règim de Pensió Completa sense pernoctació


Mòdul de preus

Escolliu la modalitat desitjada:
Modalitat A: Pensió Completa amb pernoctació 650 euros
Modalitat B: Pensió Completa sense pernoctació 610 euros
 Modalitat A Modalitat B

Quin mitjà de transport utilitzarà per arribar a Barcelona?
 Cotxe particular Avió Tren Autocar Altres

En el cas que sigui avió o tren, posar la informació dels horaris d'arribada a Barcelona i sortida de Barcelona així com terminals o estacions.


Publicació d'imatges

En/Na (pare/mare tutor) de l'inscrit/a de l'activitat IV edició Campus ONA CARBONELL – CNSABADELL 2018
Autoritzo l'empresa FEM ORGANITZA S.L., al CNSabadell , al diari SPORT , al SEK Catalunya i a L'Ona Carbonell a utilitzar les imatges de l'activitat que es durà a terme durant les Activitats d'Estiu 2018, en les quals apareix el meu fill/filla en les pàgines web i xarxes socials d'aquesta activitat, amb la única finalitat de mostrar de manera gràfica el desenvolupament del Campus Ona Carbonell – Club Natació Sabadell 2018.
Hi estic d'acord

Autorització de l'activitat

En/Na (pare/mare tutor) de l'inscrit/a de l'activitat IV edició Campus ONA CARBONELL – CNSABADELL 2018
Autoritza al meu fill/filla a realitzar les Activitats d'Estiu amb l'empresa FEM ORGANTZA S.L.
Hi estic d'acord